KONSULTACIJOS

 

Konsultuojame:

apie vazoninius augalus jų priėžiūrą ir ligas,
nuotakas apie įvairias vestuvines puokštes,
apie floristinius įrankius ir medžiagas,
Apie gedulo floristiką ir ged. žvakes,
Apie augalų poveikį žmogaus organizmui

FLORISTIKA

KVALIFIKACINIAI  REIKALAVIMAI

FLORISTAS TURI ŽINOTI:

 1. FLORISTIKOS TRADICIJAS IR ŠIUOLAIKINIUS REIKALAVIMUS
 2. LIETUVOS ŠVENTES BEI FLORISTINES TRADICIJAS
 3. BOTANIKOS PAGRINDUS
 4. GĖLIŲ PRIEŽIŪROS YPATUMUS
 5. FLORISTINIŲ KOMPOZICIJŲ  GAMYBOS BŪDUS
 6. PUOŠIMO GĖLĖMIS IR ETIKETO REIKALAVIMUS
 7. BUHALTERINĖS APSKAITOS ELEMENTARIUS REIKALAVIMUS
 8. DARBO SAUGOS IR PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMUS
 9. DARBO SU NUODINGAIS AUGALAIS TAISYKLES
 10. PAGRIDINES DIZAINO TAISYKLES
 11.  APIE AUGALŲ RINKIMĄ IR DŽIOVINIMĄ
 12. PSICHOLOGIJOS PAGRINDUS

FLORISTAS TURI   MOKĖTI:

 1. PARUOŠTI GĖLES PREKYBAI
 2. PARUOŠTI DŽIOVINTAS GĖLES KŪRYBAI
 3. DIRBTI SU AUGALŲ KATALOGAIS
 4. NAUDOTIS INTERNETU
 5. RIŠTI PUOKŠTES
 6. GAMINTI KOMPOZICIJAS
 7. ATLIKTI UŽSAKYMUS PAGAL TEMĄ
 8. ATLIKTI UŽSAKYMUS PAGAL KATALOGUS

 

  ATSKIRŲ MOKYMO DALYKŲ PROGRAMOS

FLORISTINIAI  SEMINARAI

PROGRAMOS  AKTUALUMAS

                            Kas kuria – tas negriauna, o kas kas griauna – tas nekuria. Kas puoselėdamas grožį  įdėjo savo darbo  ir širdies dalelę , labai gerai supranta  ir sugeba įvertinti ir kito žmogaus  darbą.

                            Fitodizainas ( kūryba augalais) yra viena iš dizaino sričių , glaudžiai susijusių  su mūsų aplinka. Tai sparčiai besivystanti  meno šaka, reikalaujanti specialių žinių , įgūdžių,  ir kūrybinių gebėjimų apipavidalinant interjerą,  pritaikant ir derinant įvairios paskirties puokštes.
Šioje programoje trumpai pristatoma skintų gėlių komponavimo meno raida Lietuvoje ,europietiškos puokštės ir japonų ikebanos istorija.
Pateikiami  kompozicijos ir meninio komponavimo pagrindai.
Daug pašvęsta džiovintų augalų komponavimui, čia supažindinama su augalų  rinkimo, džiovinimo ir  konservavimo būdais, jų dažymu ir išsaugojimu. Gyvų augalų asortimentu, bei  vazoninių augalų priežiūros reikalavimais

   TIKSLAI  IR  UŽDAVINIAI

           Programoje bus dėstoma apie kompozicinius elementus, meninės išraiškos  priemones ir komponavimo stilius.
Apžvelgsime, kaip mūsų tėvai ir seneliai sutikdavo Adventą, Kalėdas,Kūčias, kaip švęsdavo Velykas. Prisiminsime kaip buvo, ir kaip  mūsų dienomis yra puošiami namai, pinami vainikai, girliandos...
Lietuvių tauta nuo seno turi savitą  istoriją , kultūrą, buitį.Tai mūsų protėvių palikimas, kuris turi būti vertinamas, ir praturtinamas mūsų laikmečio pasiekimais, kurį perduosime ir ateinančiom kartom. Mes turime mokėti sąmoningai atsirinkti, ką iš kitų tautų ir kultūrų galime priimti be išlygų, o ko derėtų visiškai atsisakyti. 

            Šios programos tikslas, supažindinti  visus besidominčius šia nuostabia taikomojo meno šaka su skintų  gyvų ir džiovintų gėlių meninio komponavimo pagrindais. Parengti floristus – gėlių pardavėjus , gerai išmanančius gėles,  sugebančius įvairiomis progomis pasigaminti puokštę, kompoziciją, ar žinančius kaip papuošti renginius ir patalpas.

           Daug pašvęsta džiovintų augalų komponavimui, čia supažinsime su augalų džiovinimo ir  konservavimo būdais, jų dažymu ir išsaugojimu. Gyvų augalų asortimentu, bei  vazoninių augalų priežiūros reikalavimais.

DALYVIAI

Floristais gali būti visi, susipažinę su saugaus darbo taisyklėmis.

KAM SKIRIAMA PROGRAMA

Ši programa skirta visiems geros valios žmonėms, kuriantiems grožį ir neabejingiems savo tautos papročiams ir tradicijoms. Gėlių komponavimas  - tai menas, kūryba.

IŠ KOKIŲ VIETOVIŲ DALYVIAI

Iš miesto, rajono, apskrities

DALYVIŲ SKAIČIUS

Nuo 10 iki 50 dalyvių

LEKTORIAI:

NIJOLĖ KALVAITYTĖ – PURVINIENĖ   floristikos profesijos mokytoja

Tel. 868719288

E – mail: P.Nijole @ml.lt

 

DARBO FORMOS

SEMINARIAI

DALYVIŲ IŠANKSTINIS PASIRENGIMAS

Turi  turėti sąsiuvinį ir rašymo priemonę.

ATSISKAITYMO FORMA
Kursų pabaigoje organizuojame parodą.

NUMATOMAS REZULTATAS
Vertinama nuo 6 iki 10 balų

PROGRAMOS VYKDYMAS
2010m. I pusmetis.

ROGRAMOS VYKDYMO VIETA
... ..............KAUNO   MIESTAS......................

 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO METODIKA

Seminaras 8- 16 val.

15 SEMINARŲ

  FLORISTINIAI SEMINARAI

                                                                 TURINYS

1)  AUGALŲ RINKIMAS, DŽIOVINIMAS IR KONSERVAVIMAS


2) AUGALINĖ GRAFIKA, DŽIOVINTŲ AUGALŲ KOMPOZICIJOS

 3) VELYKOS, VERBŲ GAMYBA,  VELYKINĖS PUOKŠTĖS

4) MOTINOS DIENA, TĖVO DIENA,   PUOKŠTĖS  IR KOMPOZICIJOS

 5) JONIONĖS, ONINĖS,  ŽOLINĖ,  VAINIKŲ GAMYBA

6)  VESTUVĖS, FLORISTINĖ VESTUVIŲ PUOŠYBA

      7) SPALVOS, SPALVŲ POVEIKIS ŽMOGAUS ORGANIZMUI, SPALVŲ RATO
           SUDARYMAS    

 1. ESKIZAI, AUGALŲ ORNAMENTO PIEŠIMAS,  ATVIRUČIŲ GAMYBA IŠ DŽIOVINTŲ AUGALŲ

9) KOLIAŽAI,  MONOTIPIJOS

10)HIDROPONIKA, (SKYSTŲ  KRISTALŲ  PANAUDOJIMAS),  ALIEJINĖS KOMPOZICIJOS

      11) SMĖLIO KOMPOZICIJOS  PANAUDOJANT PARAFININĘ ŽELE

12) ADVENTAS, KALĖDOS, NAUJIEJI  METAI JŲ FLORISTINIS DEKORAS  IR     KITI PUOŠYBOS ELEMENTAI

       13)ŠV. VALENTINO ARBA ĮSIMILĖJUSIŲJŲ DIENA, ŠVENTĖS FLORISTINIS       
            APIPAVIDALINIMAS

      14)  BATIKA  IR JOS PRITAIKYMAS FLORISTIKOJE,              

       AUGALŲ   DŽIOVINIMAS IR KONSERVAVIMAS

 1. ETIKETAS,  DOVANŲ FLORISTINIS APIPAVIDALINIM

    Seminaras  Nr1

           1) AUGALŲ RINKIMAS,   DŽIOVINIMAS IR KONSERVAVIMAS……5val.

TEORIJA...........................................................................................................1val........

 a)AUGALŲ PARUOŠIMAS IR RINKIMAS

 1. Truputis istorijos  ir  bendrosios nuostatos
 2. Augalų džiovinimas ir konservavimas
 3. Natūralus džiovinimas
 4. Džiovinimas smėlyje
 5. Džiovinimas  slėgimo būdu
 6. Terminis džiovinimas
 7. Glicerinavimas
 8. Skeletavimas
 9. Dirbtinis šerkšnas
 10. Spalvinimas
 11. Priedai kompozicijoms
 12. Džiovintų augalų laikymas

      13) Augalų  rinkimas: pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą

       b)  PRAKTIKA........................................................................4val

                       
1) Eskizų piešimas.

2)  Puokštės rišimas      (3 gėlės), (5 gėlės), (7 gėlės)

MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS:                        9)Popierius piešimui
1)Manų kruopos                                                 10) Spalvotos kreidelės
2)Smėlis                                                               11) VIDEO aparatūra +
3)Dėžutė                                                               12) Gyvos rožės 20vnt.- 20lt.
4)Džiovintos rožės                                                13) Čikas 1pok- 5lt..
5)Ryšulėlis džiovintų augalų                                14)  Plimoza 1pok – 10lt.
6)Lygintuvas +                                                     15)Bergrasas 1 pok. – 5lt
6) Žirklės.
7)Aliejus                                                           
8)Elektrinis virdulys +

 p.s. + Jūsų  priemonės

 

SEMINARO PRAVEDIMO VIETA....................................................

DATA....................................................................................................

 Seminaras Nr 2

2) AUGALINĖ GRAFIKA, DŽIOVINTŲ AUGALŲ KOMPOZICIJOS.................5val.

TEORIJA.....................................................................................................................1val.

   1. Augalinė grafika
   2. Tūrinės kompozicijos rėmeliuose
   3. Floristinis koliažas
   4. Verbos
   5. Stilizuoti medeliai
   6. Kompozicijos intinėlėse ir vazose
   7. Pagrindai ir indai džiovintų augalų kompozicijoms
   8. Kompozicijos ant originalaus pagrindo

 

  PRAKTIKA...................................................................................................................4val.
Stilizuoto medelio gamyba

 

DALYVIO IŠANKSTINIS PASIRUOŠIMAS:

  1. Turėti sąsiuvinį ir  rašymo  priemonę
  2. Indelį medelio gamybai
  3. Išraiškingai – charakteringą šaką arba medžio šaknį
  4. Maumedžio arba pušies kankorėžių
  5. Kokių nors smulkių džiovintų augalų
  6. Skudurėlį stalo valymui

MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS

 1. Gipsas                                                
 2. Lipalas
 3. Samanos
 4. Kokoso plaušas
 5. Klijavimo pistoletas
 6. Lazdeliniai klijai
 7. Teptukai
 8. Sausa oazė
 9. Siaura juostelė
 10. Pagaliukų ryšulėlis
 11. Smulkūs džiovinti augalai
 12. VIDEO APARATŪRA  +
 13. Indas su vandeniu           +
 14. Plaukų lakas
 15. žirklės       

SEMINARO PRAVEDIMO VIETA....................................................

DATA....................................................................................................

Seminaras  Nr 3

                3) VELYKOS, VERBŲ GAMYBA,  VELYKINĖS PUOKŠTĖS TEORIJA...................................................................................1val.

                       Verbų sekmadienis

 1. Verbų rišimo būdai
 2. Velykinių kiaušinių simbolika
 3. Velykinis medis
 4. Lizdas
 5. Daigas
 6. Kryžius
 7. Sodai ,  paukščiai

           PRAKTIKA……………………………………………………4val.

a)Dekoratyvinis kiaušinis iš siūlų
b)Figūrinės verbos rišimas
c) Margučio gamyba iš džiovintų  smulkių gėlyčių
d) Velykinės atvirutės gamyba iš džiovintų gėl

DALYVIO IŠANKSTINIS PASIRUOŠIMAS

   1. Balionas
   2. 40 cm. pagalėliai
   3.  Žali siuvimo siūlai                   
   4.  Indelis klijams
   5. Išpūstas kiaušinio lukštas
   6. Sąsiuvinis ir rašymo priemonė
   7. Žirklės

MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS

 1. Lipalas                                           
 2. Smulkūs džiovinti augalai
 3. Medvilniniai siūlai
 4. Teptukas
 5.  Plonas popierius
 6. Džiovinti augaliukai
 7. KOMPIUTERIS ( Diskas su iliustracijomis)
 8. Žirklės

SEMINARO PRAVEDIMO VIETA....................................................

DATA....................................................................................................

 

   Seminaras Nr. 4

4) MOTINOS DIENA, TĖVO DIENA,   PUOKŠTĖS  IR KOMPOZICIJOS………5val.

TEORIJA……………………………………………………………………………..1val.

a)  Motinos dienos atsiradimo istorija
b)  Paralelinės kompozicijos
c)  Tėvo dienos atsiradimas
d)  Dekoratyvinis stilius

    PRAKTIKA …………………………………………………………………………4val.

 1. Paralelinės - kompaktiškos kompozicijos gamyba
 2. Paralelinės su dideliais oro tarpais
 3. Viršuje dideli tarpai, apačioje kompaktiškas gėlių smeigimas
 4. Puokštė iš vienos gėlės

  DALYVIO IŠANKSTINIS PASIRUOŠIMAS

 1. Sąsiuvinis ir rašymo priemonė
 2. Įvairios smulkios darželio gėlės  ir žalumynai

       c)   Indelis( plokščias, gali būti ant kojelės)

   MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS

 1. Indelis  kompozicijos  gaminimui( plokščias, gali būti ant kojelės)
 2. Žalia oazė
 3. Pagalėlis 50 cm.
 4. Chrizantemos baltos
 5. Šabo raudoni gvazdikėliai
 6. Leukodendronai
 7. Plimoza
 8. Rožės rausvos
 9. Salalas

     j)     Žirklės
SEMINARO PRAVEDIMO VIETA....................................................

DATA....................................................................................................

 
Seminaras  Nr5                  

  5) JONIONĖS, ONINĖS,  ŽOLINĖ,  VAINIKŲ GAMYBA

     . TEORIJA……………………………………………………………………1val.…..

a)Joninės – populiariausia  vasaros šventė
b)Liepos 26 – oji.
c)Rugpjūčio 15 - oji
e) Formos stilius

PRAKTIKA …………………………………………………………………4val.
Joninių vainiko gaminimas

 1. Girliandų  pynimas
 2. Banketinės puokštės gaminimas
 3. Puokštelės iš laukinių gėlių

       DALYVIO IŠANKSTINIS PASIRUOŠIMAS

a)       Sąsiuvinis ir rašymo priemonė
b)       Karkasas vainiko gamybai

 1.     Ąžuolo lapai
 2.     Lauko ir darželio gėlės, įvairios smilg

      MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS

a)  Šienas
b)  Viela
c)   Replės
d)  Chaki spalvos medvilniniai siūlai
e)  Vyšnių lapai
f)  Ąžuolo lapai
g)  Žalia oazė
h)  Plokščias indelis
i)  Siaura juostelė
j)  Plimoza
k) Šabo rausvi gvazdikėliai
l)  Čikas
m)Žirklės
n) Balti irisai

SEMINARO PRAVEDIMO VIETA....................................................

      Seminaras  Nr. 6

SUŽIDĖTUVĖS, VESTUVĖS, FLORISTINĖ VESTUVIŲ PUOŠYBA
TEORIJA……………………………………………………………………1val.

a) Jaunosios nuometas
b) Rūta
c) Tautinė juosta
d) Vestuviniai žiedai
e) Vestuvinis tortas
f) Nuotakos puokštė:
1)  Dekoratyvinė – struktūrinė
2)  Linijinė
3)  Spiralinė
4)  Lašo formos
5)  Atviro lašo formos
6)  Bydermejerio
7)  Puokštė iš lapų
8)  Glamelija
9)  Lanko formos
10) Kaskadinė
11) Vegetatyvinio stiliaus
12) Avangardinės puokštės:
a) Puokštė – vainikėlis
b)Stilizuoti rutuliai
c) Gėlių rankinukai
d) Vėduoklės
e) Šalikėliai

PRAKTIKA …………………………………………………………………4val.

 1. Nuotakos puokštės
 2. Kaskadinė  puokštė
 3. Jaunojo  puokštelė
 4. Pamergės  puokštė

     DALYVIO IŠANKSTINIS PASIRUOŠIMAS

     a)       Sąsiuvinis ir rašymo priemonė

MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS

  1. Mikrofonas
  2. Žalia oazė
  3. Žiogelis
  4. Diskelis
  5. Svyranti Plimoza
  6. Florida
  7. Balti šabo gvazdikėliai
  8. Baltos chrizantemos
  9. Baltos rožės
  10. Žirklės
  11. Floristinė vielukė
  12. Krepo žalia juostelė
  13. Krepo balta juostelė
  14. Gėlių lakas
  15. Blizgis

SEMINARO PRAVEDIMO VIETA....................................................

DATA....................................................................................................

Seminaras Nr. 7

7) SPALVOS, SPALVŲ POVEIKIS ŽMOGAUS ORGANIZMUI, SPALVŲ RATO
           SUDARYMAS 

TEORIJA...................................................................................1val.

 1. Spalvų poveikis žmogaus organizmui
 2. Pagrindinės spalvos
 3. Išvestinės spalvos
 4. Spalvų ratas
 5. Spalvos psichologiniu – emociniu atžvilgiu
 6. Dviejų kontrastingų spalvų derinimas
 7. Trijų kontrastingų spalvų derinimas
 8. Niuansinės spalvos
 9. Achromatinės spalvos

PRAKTIKA……………………………………………………4val.

piešimas:

 1. 3 pagrindinės spalvos
 2. 3 išvestinės spalvos
 3. Spalvų ratas                 
 4. Niuansai
 5. Kontrastai
 6. Monotipijų gamyba
 7. Atvirutės gaminimas panaudojant monotipiją

 DALYVIO IŠANKSTINIS PASIRUOŠIMAS

 1. Sąsiuvinis ir rašymo priemonė
 2. Akvareliniai  dažai
 3. Teptukas
 4. Indelis vandeniui
 5. Pokštaus stiklo gabalėlis
 6. Servetėlė stalo pavalymui

                                                

 MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS

 1. Popierius piešimui
 2. Pieštukai
 3. Trintukas
 4. Akvareliniai dažai
 5. Guašas
 6. Vatmanas atvirutėms gaminti
 7. Floristinis peiliukas
 8. Liniuotė
 9. Nerašantis tušinukas
 10. Sausi klijai
 11. Slėgimu džiovintos smulkios gėlytės
 12. Samanėlės
 13. Žirklės

SEMINARO PRAVEDIMO VIETA....................................................

DATA....................................................................................................

  Seminaras Nr. 8


8)ESKIZAI, AUGALŲ ORNAMENTO PIEŠIMAS,  ATVIRUČIŲ GAMYBA IŠ DŽIOVINTŲ AUGALŲ

TEORIJA...................................................................................1val.

 1. Eskizų  reikšmė
 2. Augaliniai ornamentai
 3. Atviručių atsiradimo istorija

      d)   Linijinis  stilius

PRAKTIKA................................................................................4val.

 1. Eskizų piešimas
 2. Augalų ornamento piešimas
 3. Atviručių iš džiovintų augalų gamyba
 4.  Virtuvinių koliažų gamyba

 DALYVIO IŠANKSTINIS PASIRUOŠIMAS

a) Turėti slėgimo būdu džiovintų augalų

MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS:              1  Kreidelės
2. Popierius

                                                         3. Vatmanas atvirutėm

                                                                           4.  Pagrindas virtuviniam koliažui
5.  Makaronai, žirniai,pupelės, pipirai ,lauro lapeliai
6.  Įvairūs džiovinti vaisiai

SEMINARO PRAVEDIMO VIETA....................................................

DATA....................................................................................................

 Seminaras  9

KOLIAŽAI,  MONOTIPIJOS

TEORIJA...................................................................................1val.

   a)   Koliažų atsiradimo istorija

                                    b)   Japonų ikebana
c)   Ikebana - Moribana

            PRAKTIKA................................................................................4val.

                                   a)    Interjeriniai koliažai
DALYVIO IŠANKSTINIS PASIRUOŠIMAS
a)  Rėmelį koliažo gamybai
b)  Akmenėlių, kriauklyčių, samanėlių

MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS

Ikebanos pavyzdžiai
Plakatai
Lipalas
Žirklės
Drobė
Kartonas
Vatmanas
Pieštukai
Trintukas
Akmenėliai
Samanos
Medžio žievė

SEMINARO PRAVEDIMO VIETA....................................................

                                                  Seminaras 10


 10) HIDROPONIKA  (SKYSTŲ  KRISTALŲ  PANAUDOJIMAS),  ALIEJINĖS KOMPOZICIJOS

TEORIJA...................................................................................1val.

  1. Hidroponika
  2. Dekoratyvinių augalų priežiūra
  3. Kova su dekoratyvinių augalų kenkėjais

                  d)   Vegetatyvinis stilius

PRAKTIKA................................................................................4val.

 1. Hidroponikos panaudojimas floristikoje
 2. Virtuvinis dizainas ( aliejinės kompozicijos

DALYVIO IŠANKSTINIS PASIRUOŠIMAS

 1. Stiklinis indelis hidroponikai
 2. Stiklinis indelis  aliejiniai  kompozicij

MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS

 1. Skysti kristalai
 2. Kulinariniai dažai
 3. Didelis indas
 4. Sietelis
 5. Indelis hidroponikai
 6. Vazoniniai  augalas
 7. Aliejus
 8. Smulkūs augalai
 9. Pipirai, lapeliai, gvazdikėliai

SEMINARO PRAVEDIMO VIETA....................................................

Seminaras  Nr. 11

11)SMĖLIO KOMPOZICIJOS  PANAUDOJANT PARAFININĘ ŽELE

  TEORIJA...................................................................................1val.

                     a) Skintų gėlių priežiūra
b) Žalumynų  priežiūra

PRAKTIKA................................................................................4val.

                    a)  Smėlio kompozicijos panaudojant parafininę žele

DALYVIO IŠANKSTINIS PASIRUOŠIMAS

 1. Atsinešti spalvoto smėlio
 2. Indelį kompozicijai

MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS:

 1. Skintų augalų katalogas
 2. Žalumynų katalogas
 3. Želatininis parafinas
 4. Kriauklytės
 5. Smulkūs džiovinti augalai
 6. Elektrinė plytelė
 7. Puodas
 8. Knateliai
 9. Spalvotas smėlis

        SEMINARO PRAVEDIMO VIETA....................................................

 Seminaras  12

12) ADVENTAS, KALĖDOS, NAUJIEJI  METAI JŲ FLORISTINIS DEKORAS  IR     KITI PUOŠYBOS ELEMENTAI

TEORIJA...................................................................................1val.

 1. Žiemos šventės – dvasingumo mokykla
 2. Advento floristinis dekoras
 3. Adventiniai vainikai
 4. Adventinės žvakės
 5. Vėriniai
 6. Karpiniai
 7. Pasirengimas šv.Kūčių vakarieniai
 8. Kalėdinis dekoras

  PRAKTIKA................................................................................4val.

 1. Adventinio vainiko gamyba
 2. Adventinė puokštė panaudojant žvakes
 3. Adventiniai vėriniai
 4. Girliandų gamyba
 5. Sferinės kompozicijos( rutuliai

DALYVIO IŠANKSTINIS PASIRUOŠIMAS

 1. Metalinis vainiko lankas
 2. Šienas
 3. Chaki spalvos siūlų

MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS:

 1. Įvairūs sausi augalai
 2. Laikiklis žvakiai
 3. Žvakė
 4. Įvairūs džiovinti vaisiai
 5. Balionai
 6. Lipalas
 7. Žirklės
 8. Džiovintos samanos
 9. Šienas
 10. Linai
 11. Pušies kankorėžiai
 12. Eglės kankorėžia

SEMINARO PRAVEDIMO VIETA....................................................

  Seminaras  13

13)ŠV. VALENTINO ARBA ĮSIMILĖJUSIŲJŲ DIENA, ŠVENTĖS FLORISTINIS       
            APIPAVIDALINIMAS

          TEORIJA...................................................................................1val.

Įsimylėjusių dienos atsiradimo istorija
Valentino kulto sostinė
Valentino dienos dovanos
Kompozicijos ir puokštės šv.Valentino dienos proga

          PRAKTIKA................................................................................4val

Dovanų įpakavimas
Puokštė iš vienos rožės
Puokštės įpakavimas
Karkasinė puokštė (glamelija)

DALYVIO IŠANKSTINIS PASIRUOŠIMAS
a)   Įvairių vijoklinių  džiovintų augalų

MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS:

 1. Aparatas lipniai juostelei
 2. Lipni juostelė
 3. Celofanas
 4. Raudonos sedulos šakelės
 5. Pistoletas
 6. Tirpstantys klijai
 7. Vijokliniai augalai
 8. Gyvos rožės
 9. Dėžutė kurią įpakuosime
 10. Bergrasas

SEMINARO PRAVEDIMO VIETA....................................................

Seminaras  14


14)  BATIKA  IR JOS PRITAIKYMAS FLORISTIKOJE, AUGALŲ DŽIOVINIMAS IR             

KONSERVAVIMAS                                                                                                                                                                                                                 

    TEORIJA...................................................................................1val
a)  Batikos atsiradimo istorija
b)  Įvairūs mazgai
c)  Sausa batika
d)  Augalų džiovinimas ir konservavimas

    PRAKTIKA................................................................................4val

 1. Įvairūs batikos atlikimo būdai
 2. Batikos pritaikymas floristikoje
 3. Augalų džiovinimas ir konservavimas

 DALYVIO IŠANKSTINIS PASIRUOŠIMAS
Lininių ir medvilninių medžiagėlių
Sąsiuvinį ir rašymo priemonę

MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS:
a)  Medvilninė medžiaga                      i) Smėlis
b)  Anilininiai dažai                              j)Dėžė augalų džiovinimui
c)   Lygintuvas                                     
d)  Kartonas
e)  Vaškas
f)  Parafinas
g)  Aliejus

15)  ETIKETAS,  DOVANŲ FLORISTINIS APIPAVIDALINIMAS

TEORIJA...................................................................................1val

 1. Pagrindinės etiketo taisyklės
 2. Etiketo taisyklės floristikoje
 3. Gėlių simbolik

PRAKTIKA................................................................................4val

 1. Dovanų  įpakavimas
 2. Floristinis dovanų įpakavimas
 3. Puokštė iš vienos rožės
 4. Puokštės įpakavimas
 5. Kaspinėlio surišimas
 6. Dekoratyvinės rožytės gamyba

DALYVIO IŠANKSTINIS PASIRUOŠIMAS

 1. Mokėti 10 pagrindinių etiketo taisyklių
 2. Žinoti gėlių simboliką
 3. Atsinešti dėžę pakavimu

MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS:

 1. Dovanų popierius
 2. Dėžė pakavimui
 3. Lipni juosta
 4. Klijavimo pistoletas
 5. Smulkūs džiovinti augalėliai
 6. Juostelė
 7. Gyvos smulkios gėlės
 8. Krepo  juosta
 9. Celofanas
 10. Juostelė kaspinėlio surišimui
 11. Trauktas spalvotas popierius
 12. Žirklės

SEMINARO PRAVEDIMO VIETA...................................................

DATA....................................................................................................


 


APIE MUS | PASLAUGOS | REIKMENYS IR MEDŽIAGOS | SKINTI IR VAZONINIAI AUGALAI | PAPUOŠALAI | KONSULTACIJOS | LITERATŪRA |

KONTAKTAI | VESTUVINĖ FLORISTIKA | GEDULO FLORISTIKA | DOVANŲ PAKAVIMAS | SVEIKINIMO ATVIRUČIŲ UŽRAŠYMAS KALIGRAFINIU ŠRIFTU |